Smútočné vence

Kvetinová výzdoba vhodne doplní a prispeje k dôstojnosti poslednej rozlúčky, a preto ponúkame širokú škálu kvetinových produktov.

Vyškolení pracovníci aranžujú ikebany na truhly aj na stolíky, vence, hrobné kytice a kytičky.

 

Kvetinovú výzdobu robíme zo živých aj umelých kvetov v rôznych cenových reláciách.