banner

panel-ponukame-text

Ponúkame

Kompletné pohrebné služby 
Zorganizovanie poslednej rozlúčky na jednom mieste! 
Najjednoduchšim spôsobom akým môžme pozostalým pomôcť je odbremeniť ich od časovo náročného vybavovania obradu a dokladov potrebných k nemu.
Preto za Vás vybavíme všetky potrebné náležitosti bez nutnosti navštívenia inej inštitúcie ...

panel-ponukame-foto-uvod

clanok1

Subscribe to Pohrebníctvo pauko RSS